EAS

Osaühing SAME digidiagnostika

Digidiagnostika  eesmärgiks on kasvatada  ettevõtte digitaliseerimis- ja automatiseerimisalast teadlikkust ning leida parendus/arendus kohti ning koostada nende elluviimiseks tegevusplaan.

Projekti toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 8 400 euroga.

Osaühing Same automatiseerimine ja digitaliseerimine

Projekti käigus kohandatakse olemasolev ERP tarkvara ettevõte vajadustest paremini lähtuvaks ning soetatakse ja võetakse kasutusele kaks keevitusrobotisüsteemi.

Projekti toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 190 000 euroga.

 

Digital Diagnostics of Same

The aim of digital diagnostics is to increase the company’s awareness of digitization and automation and to find places for improvement / development and draw up an action plan for implementation.

The project is supported by the Ministry of Economic Affairs and Communications with 8 400 euros.

Automation and digitization of Same

The ERP software will be adapted according to the company’s needs. Two welding robots will be bought and implemented.

The project is supported by the Ministry of Economic Affairs and Communications with 190,000 euros.